MAZDA马自达改装快拆赛车方向盘 碳纤维加大换档拨片 碳纤按键集成面板

2022.07.14
产品说明

本品包括以下内容:
一、竞技方向盘底座,用于安装竞技方向盘或者安装快拆机构。
本底座为创驰蓝天车型专用,次世代马自达3(BP)、CX-30(DM)、CX-50车型的需要特别注明,与其他车型有区分。


二、竞技方向盘快拆机构。
机构整体高度64MM,可搭配市售多数赛车方向盘使用,不同于以住的滚珠设计,采用双平行拉杆,避免了松动与脱落的可能,安全耐用。

三、加大碳纤维拨片(选装)。
本拨片采用干碳纤维制造,使用强磁分离及吸合机构,切档声音清脆有力,悦耳。本项与第四项多功能按键面板可同时选装。

四、多功能按键面板(选装)。
面板采用干式碳纤维制造,集成10只按键,可以实现原车的多功能方向盘按键功能。

五、竞技方向盘。
展示图采用了MOMO的方向盘,但不作为指定用盘,本快拆机构可以任意搭配方向盘。目前提供P1皮盘、P1翻毛盘、深凹干碳纤维方向盘三款。


1.配件编号:MC-0758(快拆机构)、MC-0757(创驰蓝天车型专用底座)、MC-0762(次世代马3、CX30、CX50专用底座)
2.产地:中国
3.材质:CARBON、铝合金
4.适用车型:马自达创驰蓝天车型
5.附件:
6.声明:竞技方向盘底座(For BP/DM/CX50)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------方向盘快拆机构(快拆机构配合专用底座/快拆机构结合与分离示意)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
关于故障屏蔽器

更换竞技盘会出显主气囊故障码,次世代马3(BP)/CX30(DM)/CX50会出现主气囊故障码及多功能按键故障码。KODOSTYLE提供屏蔽器。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
按键面板、加大拨片

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


配合MOMO P1方向盘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
竞技盘配合快拆机构
无多功能按键面板

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
翻毛P1盘配合多功能面板
快拆、翻毛P1盘配合拨片及多功能面板,拇指之选。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

配合碳纤维(锻造碳纤维)方向盘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------